Thanh lý ghế trưởng phòng lưng lưới đệm bọc mới 100%

750,000