Thanh lý bàn modun nhân viên 4 chỗ ngồi mới 100%

2,800,000